B-Project: Kodou Ambitious – odcinek 3

6

Dziś skupimy się zachowaniach trzeciej z podgrup tworzących stado B-Project, czyli tzw. MooNs. Niewprawnemu oku ich codzienne funkcjonowanie może się wydawać leniwe i pozbawione wyzwań natury umysłowej oraz fizycznej. Jest to jednak złudzenie, a w ukryciu przed naszymi oczami rozgrywa się bezwzględna walka o byt.

Miejscem dzisiejszego żerowania MooNs jest las.

Las.

Las.

Las, będący areną dramatycznej walki o zdobycie pożywienia w postaci curry,  i przetrwania. Mimo ogromnych wymagań środowiska bisze funkcjonują jako grupa, osobniki trudno wręcz dostrzec pojedynczo. Co więcej, opiekują się one chorymi jednostkami. Jeden z nich choruje na narkolepsję.

Chory osobnik niesiony przez towarzysza.

Chory osobnik niesiony przez towarzysza.

Jego stan poprawia się po nakarmieniu bananami. Jest to przykład naturalnej medycyny stosowanej przez zwierzęta, co ciekawe, zachowanie to sprawia wrażenie nauczonego, a nie wdrukowanego genetycznie. Prawdopodobnie podjęte działania maja częściowo charakter godowy, prowadzą bowiem do gwałtownego wzrostu dążeń homoerotycznych.

Efekty karmienia bananami. Reakcja jest bardzo gwałtowna i trudna do opanowania.

Efekt karmienia bananami. Reakcja jest bardzo gwałtowna i trudna do opanowania.

Po trudnych początkach bisze rozpoczynają właściwe żerowanie, którego areną dalej jest las.

Las.

Las.

Bisze przygotowują pokarm, jednocześnie starając się wabić człowiekowate. Ich celem jest zwabienie człowiekowatych do siebie, a w konsekwencji do curry. Zwabienie człowiekowatych do curry pozwoli im na jego spożycie oraz na uzyskanie zasobów pieniężnych. Nie jest to efektywna technika – przygotowywanie pokarmu oraz zwabianie człowiekowatych osobno pozwoliłby prawodpodobnie osiągnąć lepsze rezultaty w obu dziedzinach. Musimy jednak pamiętać, aby nie przykładać naszych standardów do zachowań dzikich zwierząt, które zachowują się zgodnie z własnym instynktem, a nie ludzką oceną.

fafafaf

Bisze jednocześnie przygotowujące pokarm, rywalizujące, oraz wabiące człowiekowate. Interakcjom biszy nie sposób odmówić złożoności.

Przygotowywanie pokarmu zostaje przerwane i następuje przeprawa przez las, na skutek której dochodzi do interakcji z makakiem japońskim. Gatunek ten znany jest przede wszystkim z zachowań homoseksualnych oraz kąpieli w gorących źródłach. W tym przypadku osobnik makaka kradnie telefon komórkowy protagonistki, w skutek czego doprowadza do intensyfikacji obu tych cenionych przez siebie czynności. Dowodzi to niezwykłej inteligencji oraz pomysłowości tego gatunku, z którą bisze nie mają szans.

Makak japoński podczas myślenia. Zachowań takich nie obserwuje się u biszy, mimo ich bliskiego pokrewieństwa.

Makak japoński podczas myślenia. Zachowań takich nie obserwuje się u biszy, pomimo ich bliskiego pokrewieństwa.

Działania te toczą się w lesie.

Las.

Las.

Interkacja z makakiem w ostateczności okazuje się korzystna zarówno dla makaka, jak i biszy oraz protagonistki. Bisze w gorących źródłach skutecznie wabią człowiekowate, jak też i spożywają curry. Zadowolenie biszy oznacza zadowolenie protagonistki, która konsekwentnie kontynuuje swoją pasożytniczą obecność.

9

Tym wydarzeniem kończymy naszą wizytę u stada biszy. Ich obserwowanie wymaga niezwykłej wytrwałości i cierpliwości w oczekiwaniu na chwile aktywności, jednak efekt jest tego wart, dając nam wgląd w świat niezwykłych istot, których zachowanie oraz funkcjonowanie nie da się prosto opisać ludzkimi kategoriami.

Production: Tanuki sp. z o.o.
Direction: Tablis
Camera: Tablis
Excecutive producer: Avellana

Leave a comment for: "B-Project: Kodou Ambitious – odcinek 3"

Tag Cloud